Alanya Tarihi

alanya foto-pic

Özet

Alanya, Antik çağda Pamfilya ve Klikya arasındaki çizgide yer aldığı için bazen Pamfilya bazen de Klikya olarak anılmıştır. Kuzey tarafında Toros Dağları Güney tarafında ise Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Alanya’nın iskanı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bölgede ilk çağlar ve Bizans devrine ait fazla bilgi yoktur. Milattan sonra 7.Yüzyılda arapların akınları esnasında şehir savunması daha da önem kazanmıştır. Bu akınlara karşı korunmak amacıyla kale yapımlarına öncelik verilmiştir.

Kentin bilinen en eski adı Korakesium dur. Alanya’nın ilk defa ne süre ve kimler tarafınca kurulduğu hemen hemen bilinmemektedir. Selçuklu hükümdarı olan birinci Alaaddin Keykubat, Alanya kalesinde yönetime devam eden ve Hristiyan toplumundan olan Kyr Vart’ ı 1221 yılında yenilgiye uğratarak Kaleyi ele geçirmiştir.

13. Yüzyılda Alaaddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi alması ile şehrin ismini Alaiye olarak değiştirmiştir. Selçuklu’lar başkent Konya’nın yanı sıra Alanya’yı ikinci bir başkent merkezi olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

1243’de Moğol saldırıları ile 1277-1279 yılları arasında Anadolu’ya Memlükler’in girmesi ile Selçuklu hükümdarlığını yıpratmıştır. 1300 yılında Selçuklu Hükümdarlığı parçalanmaya başlamış ve bölge Karamanoğulları tarafından 5000 altın karşılığında Memlük Sultanına satılmıştır.  Fatih Sultan Mehmet döneminde (1471 yılında) ise Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisine alınmıştır, Tarsus ile birlikte 1571 yılında Kıbrıs eyaletine bağlanmış,1864 yılında Konya’nın sancağı olmuştur. 1868 senesinde Antalya’ya bağlanmış, 1871 yılında da bu ilin ilçesi olmuştur.


Alaaddin Keykubad Kimdir

keykubat

Alaaddin Keykubad  (doğum 1190 – ölüm 31 Mayıs 1237) – 1221-1237 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanıdır 

Konya bulunan Alâeddin Camii, Niğde vilayetinde ki Niğde Kalesi, Antalya’daki Yivli Minare Camii ve Beyşehir Kubâd-Âbâd Sarayları gibi yaptırmış olduğu önemli eserleri ile  tanınmaktadır. Saltanat sürdüğü seneler boyunca  yaptırdığı yapıların çoğusu günümüze kadar gelmiştir. Eserleri  askeri bakımdan hem kendisine hem de devletine kazandırdığı mimarisi nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Selçuklu sultanı olarak bilinir.


Alaiye’nin Osmanlı Tarafından Alınması

osmanlıOsmanlılar tarafından Alaiye‘nin alınması Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Fatih döneminde Alaiye, Karamanoğlu Lütfü Bey’in oğlu Kılıç Arslan Bey‘in elindedir. Fatih Sultan Mehmet’in emri üzerine Rum Mehmet adında bir kumandan Fetih ile görevlendirilir. Fakat bu komutan başarılı olamamıştır. Bu kez görev Gedik Ahmet Paşa’ya verilir. Gedik Ahmet Paşa 1471 senesinde fazla zorlanmadan Kılıç Arslan Bey’i ikna yolu ile Alaiye‘yi Osmanlı sınırları içine dâhil eder.


Atatürk Alanya Ziyareti

osmanlı

İtalyan dikdatör olan Mussolini’nin Oniki adalarla alakalı beyanatları üstüne Mustafa Kemal Atatürk 1935 tarihinde İstanbul’dan Ege vapuru ile yola çıkmıştır.

İzmir’e yaklaştıkları zaman Komodor Sait Bey’e adalara yakın bir şekilde seyir edilmesini emretmiştir. Bir vakit elindeki harita üstünde düşünce yürüttükten sonra 19 Şubat’ta Alanya‘da olacağına dair bir telgraf gönderilir.

1930 senesinde Aspendos’ta verdiği söz üstüne dümen Alanya istikametine çevrilir. Yanında tespit edilen Nuri Conker, Kılıç Ali , Yaveri, Cevdet Tolga ve berberi Mehmet Bey ile beraber bildirilen zamandan bir gün evvelce 18 Şubat 1935 günü sabahın çok erken saatlerinde Alanya‘ya gelmiştir.