Akşebe Sultan Mescidi ve Türbesi

Akşebe Sultan Mescidi

Selçuklu dönemine ait Alanya Kalesi‘nde bulunan bir mescittir. Selçuklu mescitlerine göre Anadolu’daki tek kubbeli bir mescittir. Giriş alanının üstünde yapı hakkında bilgi veren mermer bir kitabe bulunmaktadır. İslam Ansiklopedisine göre; I. Alâeddin Keykubad’ın bende*lerinden Akşebe’nin (Akçebe) 628 (1231) yılında inşa ettirdiği bir mesciddir yazmaktadır. Aynı zamanda Alanya Belediyesi‘nin kaynağına göre ise; “Tanrı yerin ve göklerin gaiblerini bilir. Allahın mescidlerini ancak, ona ve ahret gününe inananlar imar ederler. 1230 yılı tarihinde yüce sultan Alaüddin günlerinde tanrı’nın rahmetine muhtaç zaif kulu Akşebe yaptırdı” yazmaktadır.

Akşebe Sultan, Alanya Kalesi‘nin ilk kumadanlarından biridir. Bu mescit  iç kale yolu üzerinde yer almaktadır. 1230 yılında yaptırıldığı bilinmektedir. Planı kare şeklinde tuğladan örülmüştür ve üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Bina iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Dış taş, iç tuğladan yapılmış iki oda bulunmaktadır. Kırmızı tuğladan örülmüş ve gövde üstü yıkık olan minaresi yapının yanında yer almaktadır.

Sanat Tarihçi İpek İpekçioğlu ve Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı Şeyda Güvenç Duran’a göre Alanya’da inşa edilen Selçuklu dönemi yapılarının çoğu Alâeddin Keykubat dönemine (1120-1237) tarihlenir ve bir kısmı onun tarafından yaptırılmıştır. Alanya Akşebe Mescidi ve Türbesi de bu dönemde inşa edilmiştir. Yapıya ismini veren Akşebe hakkında kitabeler haricinde yeterli bir bilgi yoktur. İ.Hakkı Konyalı Akşebe?nin Alâeddin Keykubad’ın komutanlarından ve kalenin ilk dizdarlarından olduğunu belirtmiştir.

 Mescidin Fotoğrafları

Akşebe Sultan Mescidi Nerede?