Alaiye’nin Osmanlı Tarafından Alınması

osmanlı

Günümüzün Alanya‘sı bir zamanlar Pamfilya, Klikya sonraları Korakesium ve daha sonra Alaiye olarak telaffuz edilmiştir.

Alanya’nın ilk defa ne süre ve kimler tarafınca kurulduğu hemen hemen bilinmemektedir. Selçuklu hükümdarı olan birinci Alaaddin Keykubat, Alanya kalesinde yönetime devam eden ve Hristiyan toplumundan olan Kyr Vart’ ı 1221 yılında yenilgiye uğratarak Kaleyi ele geçirmiştir.

13. Yüzyılda Alaaddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi alması ile şehrin ismini Alaiye olarak değiştirmiştir. Selçuklu’lar başkent Konya’nın yanı sıra Alanya’yı ikinci bir başkent merkezi olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

Selçuklu Devleti hüküm sürerken Karamanoğulları hep kendilerini Selçuklularının varisi olarak görmüşlerdi, O nedenle Osmanlı’larla araları hiçbir zaman iyi geçmemiştir. İlk Osmanlı ile Karaman Harbi 1.Murat zamanında 1387 yılında başlamıştır.

Nitekim Karamanoğullarının eline geçmiştir. Daha sonra 1293–1471 yılları arasında Memluklulara bağlı Alaiye Beyleri tarafından yönetilmiştir

Osmanlılar tarafından Alaiye‘nin alınması Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Fatih döneminde Alaiye, Karamanoğlu Lütfü Bey’in oğlu Kılıç Arslan Bey‘in elindedir. Fatih Sultan Mehmet’in emri üzerine Rum Mehmet adında bir kumandan Fetih ile görevlendirilir. Fakat bu komutan başarılı olamamıştır.

Bu kez görev Gedik Ahmet Paşa’ya verilir. Gedik Ahmet Paşa 1471 senesinde fazla zorlanmadan Kılıç Arslan Bey’i ikna yolu ile Alaiye‘yi Osmanlı sınırları içine dâhil eder. Bu dönemden sonra Alaiye kalesi içinde ve çevresinde Osmanlıların imar çalışmaları başlamıştır.

1571 yılında Tarsus ve Kıbrıs sınırlarına bağlanan Alanya, 1864 yılında Konya şehrinin bir sancağı olmuştur. 1868 yılında Antalya’ya bağlanmış daha sonra da 1871 senesinde bu ilin bir ilçesi olmuştur. 1221 yılından bugüne gelişmiş olan ve hep bir Türk Kenti olarak kalan Alanya, Türk Kültürünün izleriyle hep büyümüştür.