Atatürk’ün Alanya Ziyareti

Atatürk alanya ziyareti

Alaiye’nin Alanya Oluşu

Mustafa Kemal Atatürk‘e Eski belediye başkanı tarafından Alanyalıların sevgi, saygıları ve içten bağlılıklarını belirten bir telgraf çekilmiştir. Gemiye telgrafın ulaşması  için çekilen bütün telgraflar o dönemde Çanakkale şehri üzerinden ulaştırılmaktadır ve telgrafta Alaiye kelimesi yanlışlıkla Alanya olarak belirtilmiştir. Telgraf okunurken Prof. Afet İnan’ın dikkatini bu kelime çeker ve Afet İnan’ın tarihi izahlarından sonra Mustafa Kemal Atatürk Alaiye isminin Alanya olması için ilgililere talimat verir. Yapılan yazışmalardan (telgraflar) sonra Temmuz 1933 senesinde resmi gazetede yayınlanarak Alaiye, Alanya olarak çevrilir.

Atatürk’ün Alanya’ya Gelişi

İtalyan dikdatör olan Mussolini’nin Oniki adalarla alakalı beyanatları üstüne Mustafa Kemal Atatürk 1935 tarihinde İstanbul’dan Ege vapuru ile yola çıkmıştır.

İzmir’e yaklaştıkları zaman Komodor Sait Bey’e adalara yakın bir şekilde seyir edilmesini emretmiştir. Bir vakit elindeki harita üstünde düşünce yürüttükten sonra 19 Şubat’ta Alanya‘da olacağına dair bir telgraf gönderilir.

1930 senesinde Aspendos’ta verdiği söz üstüne dümen Alanya istikametine çevrilir. Yanında tespit edilen Nuri Conker, Kılıç Ali , Yaveri, Cevdet Tolga ve berberi Mehmet Bey ile beraber bildirilen zamandan bir gün evvelce 18 Şubat 1935 günü sabahın çok erken saatlerinde Alanya‘ya gelmiştir.

Atatürk’ün geleceği daha eskiden yurttaşlara bildirilmiştir fakat tarihten evvelce gelmesi hazırsız olmalarına sebep olmuştur.

Atatürk’ün Alanya’ya ayak bastığı sabahın erken saatlerinde, Nöbet tutan jandarma erine emir sunarak yakında bir kahvehanenin olup olmadığı sorulur. Asker ise sol doğrultuda bir kahvehane olduğunu belirtir. kahveci Mehmet Çavuş Mehmet Temiz Atatürk’ü tanır tanımaz kaymakama haber eder. Alanya ilçe yöneticileri bu haber üstüne toplanırlar. Atatürk’le beraber Alanya‘nın ilk caddesi olan “Bostancıpınar Tevfikiye caddesi” güzergahında tespit edilen Tevfik Azakoğlu’nun evine varırlar. Atatürk burada traşını olup kahvaltısını yaptıktan sonra ilçenin problemleri ile alakalı bulgular alır. Atatürk’ün yaklaştığını duyan ilçe sakinleri Atatürk’ün konakladığı günümüz Atatürk Müzesinin önünde tezahürat yaparlar.

Atatürk toplanan halka karşı hislerini ifade ettikten sonra burada çok kalmanın bir gereği olmadığını belirtir ve daha sonra vapur iskelesine gelir sonra buradan da büyük sevgi gösterisi ile uğurlanmıştır