İotape Antik Kenti

iotape antik kenti

Antalya il sınırları Alanya ilçesi yakınlarındaki antik şehir. Bölge halkı arasında Aytap olarak bilinmektedir.

İotape, Alanya’nın 33 kilometre doğusunda, Gazipaşa yolu üstünde Akdeniz kenarındadır. Bir Kilikya kenar şehri olan İotape’nin adı M.S. 38-72 yılları arasında yaşamış Kommagene Kralı IV. Antiochus’un karısı Iotape’den gelmektedir.

Roma İmparatorları Trajan’dan Valerian’a kadar antik çağda şehir kendi adına sikke bastırmıştır. Denize doğru uzanan yüksekçe bir burun, şehrin akropolü konumundadır.Sular, bu bölüme bir kale görüntüsü vermektedir.

İotape Antik Şehri

Kentin yapıları büyük ölçüde tahrip olmuştur. Akropolün karaya bağlandığı vadide Liman Caddesi vardır. Caddenin iki yanısıra üç basamaktan meydana gelen krepis bulunduğu ve bunların arasında yer yer heykeller bulunduğu kaidelerden anlaşılmaktadır.
Heykellerin yazıtları, şehrin başarılı sporcularından ve hayırsever insanlarından söz etmektedir. Akropolün doğusundaki koyda üç nefli, dikdörtgen sistemli bir bazilika vardır. Kentteki tek nefli ufak kilise kalıntısında ise Hagios Georgios Stratelates’in betimlendiği fresko izleri görülmektedir.

Kentin ayakta kalabilen en dikkat çekici yapısı hamamdır. Hamama ait kanalizasyon sistemi şu zamana kadar kadar korunmuştur. Günümüzde antik şehrin ortasından geride bıraktığımız Antalya-Mersin karayolunun güneyinde 8 metreye 12.5 metre boyutunda bir mabet kalıntısı vardır.

Kentin doğu ve kuzey tepelerindeki nekropolde anıt mezarların yanı sıra tonoz örtülü ufak mezar yapıları da yer almaktadır. Sit kısmı olan şehrin sırtları güzel manzaraya sahip oluşu nedeniyle yoğun yapılaşma tehditi altındadır.

İotape (Aytap) şehri ören yerine bedava girilir ve aşağı yukarı iki saatte gezilebilir. Antik liman kalıntılarının bulunduğu ufak koy, bilhassa yaz aylarında Alanya’dan hareket eden guletlerin uğrak yeridir. Antik şehrin güneyinde denize girilebilecek bir de kumsal bulunmaktadır.

Antik şehir adını, Kommagane kralı 4. Antiochus’un (İ.S.38-72) karısı İotape’den almıştır. İmparator Traianus’tan Valerianus’a kadar şehir kendi adına sikke bastırmıştır. Kalıntılar Roma ve Bizans Dönemi bilhassarini taşımaktadır.

Denize doğru uzanan yüksekçe bir burun, şehrin akropolü durumundadır. Surlar bu bölüme kale manzarası vermektedir. Yapılar gerektiğince tahrip olmuştur.

Akropolün karaya bağlandığı vadide, doğu-batı tarafında uzanan Liman caddesi yer almaktadır. Caddenin her iki yanısıra üç basamaktan meydana gelen krepis bulunduğu ve yer yer bunların arasında heykellerin durduğu kaidelerinden anlaşılmaktadır.

Heykellere ait yazılı kaideler şehrin başarılı atlet ve hayırsever vatandaşları ile ilgili bulgular içermektedir. Akropolün doğusunda tespit edilen koyda, üç nefli, dikdörtgen sistemli bir bazilika yer alır.

Kentteki, tek nefli ufak bir kilisenin nişi ortamında gerektiğince tahrip olmuş fresko izlerini görmek mümkündür. Freskoda H.G. stratelates betimlenmiştir. Kentin şu zamana kadar kadar gelebilmiş yapılarından birisi de hamamdır. Hamama ait kanalizasyon sistemi halen görülebilir.

Antik şehrin ortasından geride bıraktığımız çağdaş yolun güneyinde 8 x 12.5 m. ölçüsünde bir mabet kalıntısı bulunmaktadır. İotape antik şehrine ait nekropol kuzey ve doğudaki tepeler üstündedir. Nekropolde anıt mezarların yanı sıra tonoz örtülü ufak mezar yapıları da yer almaktadır.


İotape Antik Şehri Resimleri


İotape Antik Şehri Nerede ve Nasıl Gidilir ?