Laertes Antik Kenti

laertes antik kenti

Antalya il sınırları Alanya ilçesi yakınlarındaki antik kent.
Laertes, Şehrin 25 kilometre doğusunda Toros dağları arasında bir vadi ağzında yükselen yamacın eteğinde kuruludur. Kent, Antik Çağ’da Dağlık Kilikya olarak malum bölgenin içindedir. İç kesimde olmasına rağmen kentin limanı da vardır. Laertes’te bulunan Milattan Önce 7. Yüzyıla ait ve üç farklı yanı fenike dilindeki yazıt, Günümüzde Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Toros dağlarının yamacında, Dim vadisi ağzında yükselmekte olan Cebel-i Reis dağının güney taraflarında deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte savunmaya uygun bir coğrafyada kurulmuştur. Alanya’dan ortalama 25 kilometre uzaklıktadır. En yakın köy Gözüküçüklü’dür. Antik çağda dağlık Kilikya olarak malum bölgenin sınırları içerisindedir. Strabon, Laertes’ten söz ederken kenti, limanı olan ve kafes biçiminde bir tepe üzerinde kurulmuştur diye tanımlar. Laertes’in günümüze kadar gelen başlıca önemli yapıları şu şekildedir; Agora ve hamam, sarnıçlar, tiyatro ve evleri ile İmparator Claudius’a, Apollon’a ve Zeus Megistos’a ilişik tapınaklardır.  Helenistik döneme ilişkin Laertes Antik Kenti’nin kalıntılarının olmayışı, bu sırada bölgenin korsanların elinde oluşuna ve dolayısıyla bayındır faaliyetlerinin yeterince yapılamayışına bağlanmaktadır.

O zamanlarda orada bulunmuş olan kentin tarihini daha erkene götüren ve İslamiyetten Önce 6. Yüzyıla kadar tarihlenen üzerinde bazı yerel bölgenin isimlerinin de bulunmuş olduğu taş yazıt şu anda Alanya Müzesinde sergilenmektedir. Yazıtta; eyalet valisinin hizmetkârı ve iyelik kavramındaki problemler konu edilmektedir. Kentin nekropolü güneydedir. Nekropol bölgesinin içerisinde çok sayıda ostotek kalıntıları ve ostoteklerin üzerinde durduğu kaideler açıkca görülebilmektedir.

Laertes Antik Kenti‘nde Roma dönemine ait yapılar bulunmuştur; gözetleme kuleleri ve  Zeus ve Sezar adına yapılmış tapınaklar ve nekropol gibi yapılar sayılabilir. şehir Milattan Sonra 1. Yüzyıldan 3. Yüzyıla kadar en parlak sürecini yaşamıştır. Kazılar sırasında bulunan ve Alanya Müzesi’nde sergilenen bir askere ait diploma, geçmişteki yaş fakat ışık tutacak niteliktedir. 138 yıllarına ilişkin Hz.İsa’dan sonra  Pamfilya Valisi’nin isminin geçtiği  belgede Suriyeli bir asker 25 senelik şerefli hizmetlerinden sonra terhis edilmekte ve kendisine Roma yurttaşlığı ile Pamfilya’lı bir kadınla evlenme hakkı verilmektedir. Laertes Antik Kent’te bulunan diğer bir belge, Alanya Müzesinde sergilenmekte olan (Romalı bir askere ilişkin olan mezuniyet) ismindeki belgesidir, Laertes Antik Kenti’nin askeri yönüne ışık tutacak özelliktedir. Kalıntılar Roma Dönemine ait olduğu düşünülmektedir.


Leartes Antik Kenti Resimleri

 leartes

 


Leartes Antik Kenti Nerede ve Nasıl Gidilir?