Alanya Kalesi

alanya kalesi

Alanya Kalesi Tarihi

Alanya Kalesi 6 kilometre uzunlukta surlar tarafından çevrilmiş olup 10 hektarlık bir bölge üzerindedir. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Kuruluş tarihi ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Alanya’dan, ilk olarak Milattan Önce 4. yüzyılda coğrafyacı Scylax, Korakesion (Coracesium) olarak söz eder. Strabon; Korakesion’u Kilikya’ya batıdan girildiği zaman, ilk görünen şehir olarak tanımlar ve zaptedilmesi güç çok dik bir kaya üzerinde kurulmuş olduğunu belirtir. 

Korakesion ise gerek savunma alanı gerekse korunaklı limanı olması sayesinde ideal bir sığınak olarak, Milattan Önce II. yüzyılda korsan limanı ve merkezi oldu.  Roma’lı Pompeius’un galibiyetiyle sonuçlanan Korakesion savaşı ile korsan egemenliği son bulur. 

Roma döneminde surlar genişletilmiştir. Bu dönemde sikkeler basılmıştır.( Bu sikkeleri Alanya Müzesi‘ne giderek görebilirsiniz. )

Kale aynı zamanda Bizans döneminde Kalonoros adı ile gemiciler için önemli bir yer belirleme yeri olur

Bizans döneminden kalıntılar; İçkale’deki kilise, Arap Evliyası ve Cilvarda burnu üzerindeki manastır harabeleri.

1221 yılında ise Alanya Kalesi Kyr Vart tarafından Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat’a teslim edilir ve adı Alaiye olarak değiştirilir. Keykubat eski surları sağlamlaştırır ve yeni surlar inşa eder kısacası Alanya’nın en parlak dönemini yaşatır. Günümüze kadar uzanan çoğu sur ve kalıntılar Selçuklu döneminde yapılmıştır.

14. Yüzyılda Selçukluların önemli bir ticaret kenti olmuştur. Alanya Selçuklu devletinin çöküşüyle Kıbrıs krallığının eline geçmiştir daha sonra karamanoğulları ve osmanlı devleti ile günümüze kadar ulaşmıştır.


Alanya Kalesi üç bölümden oluşmaktadır;  İçkale, Ehmedek (Ortakale) ve Dış kaledir. Burada gezerken Akşebe Türbesi ve Suleymaniye Cami’si ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerdendir.

Alanya Kalesi Resimleri


Alanya Kalesi’ne Nasıl Gidilir?